Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kąty Wrocławskie w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kąty Wrocławskie

Kąty Wrocławskie, gmina w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski.

Powierzchnia gminy Kąty Wrocławskie wynosi 177 km2, zajmuje 480 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kąty Wrocławskie zamieszkuje 26 032 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 235 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kąty Wrocławskie wynosi 147, jest 545 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kąty Wrocławskie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kąty Wrocławskie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kąty Wrocławskie.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kąty Wrocławskie: 177480
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kąty Wrocławskie: 0,45637
Lesistość w % w gminie Kąty Wrocławskie: 7,22125
Ludność na 1 km2 w gminie Kąty Wrocławskie: 147545
Liczba ludności ogółem w gminie Kąty Wrocławskie: 26 032235
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kąty Wrocławskie: 29,727
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kąty Wrocławskie: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kąty Wrocławskie: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kąty Wrocławskie: 12,41-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kąty Wrocławskie: 52,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kąty Wrocławskie: 15695
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kąty Wrocławskie: 8,1226
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Kąty Wrocławskie: 106,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kąty Wrocławskie: 12136
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kąty Wrocławskie: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kąty Wrocławskie: 1 126,363
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kąty Wrocławskie: 10229
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kąty Wrocławskie: 407,3288
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kąty Wrocławskie: 99,6458
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kąty Wrocławskie: 10,247
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kąty Wrocławskie: 743278
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kąty Wrocławskie: 5 109-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kąty Wrocławskie: 4 961-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kąty Wrocławskie: 4 863-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kąty Wrocławskie: 97,9580
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kąty Wrocławskie: 60,6756
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kąty Wrocławskie: 95,1482
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kąty Wrocławskie: 94,3171
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kąty Wrocławskie: 98,6444
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kąty Wrocławskie: 51,9584

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kąty Wrocławskie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kąty Wrocławskie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kąty Wrocławskie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.