Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki gminy Kąty Wrocławskie. Co warto zobaczyć w Kątach Wrocławskich

Chcesz poznać zabytki gminy Kąty Wrocławskie? Oto rejestr zabytków Kątów Wrocławskich! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Kątach Wrocławskich ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kąty Wrocławskie.

Mapa zabytków Kątów Wrocławskich
Mapa z zabytkami gminy Kąty Wrocławskie

Co warto zobaczyć w Kątach Wrocławskich - zabytki Kątów Wrocławskich

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Kątach Wrocławskich? Dowiedz się, czy w Kątach Wrocławskich znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Kątów Wrocławskich.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Kątach Wrocławskich. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Kątów Wrocławskich.

Wykaz zabytków w Kątach Wrocławskich

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Kościół parafialny pw. św. Filomeny (pierwotnie św. Marcina)


Gniechowice

Kościół parafialny pw.św.Filomeny (pierwotnie św.Marcina) jest wielofazową, wiejską budowlą sakralną z k.

Kościół par. pw. Wniebowstąpienia Pańskiego


Jaszkotle

Kościół parafialny pw.Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaszkotlu jest przykładem gotyckiej świątyni wiejskiej, otoczonej (...)

Kościół filialny pw. św. Mikołaja


Pełcznica

Kościół filialny pw.św.Mikołaja stanowi przykład dwufazowej, wiejskiej budowli sakralnej pod patronatem wrocławskich (...)

Pałac


Sadków

Pałac w Sadkowie należy do grupy śląskich pałaców barokowych o zwartej bryle, krytych dachami mansardowymi, powiązanych (...)

Kościół filialny pw. św. Jadwigi


Sadków

Kościół filialny pw.św.Jadwigi w Sadkowie stanowi połączenie dawnej XVII-wiecznej, ewangelickiej świątyni o konstrukcji (...)

Pałac


Samotwór

Pałac w Samotworze jest jedną z najwcześniejszych na Śląsku wiejskich rezydencji klasycystycznych, inspirowanych palladiańską (...)

Ruina pałacu


Kamionna

Barokizacja pałacu w Kamionnej była prawdopodobnie dziełem wrocławskiego budowniczego Christopha Hacknera, autora m.in.

Kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego


Sośnica

Kościół par.w Sośnicy jest jednofilarową, gotycką świątynią wiejską, z kaplicą Świętych Schodów, ufundowaną w 1776 r.

Mauzoleum feldmarszałka Gebharda Lebrechta Blüchera


Krobielowice

Monumentalna, klasycystyczna budowla, mauzoleum jednej z najbardziej zasłużonych postaci w historii państwa pruskiego.

Kościół ewangelicki św. Elżbiety, ob. budynek usługowy


Kąty Wrocławskie

Klasycystyczny kościół ewangelicki¸ wzniesiony wg projektu K.F.Schinkla, w stylu arkadowym, pierwotnie z umieszczonymi na (...)

Ruiny dworu


Smolec

Dwór w Smolcu należał pierwotnie obok Wojnowic i Leśnicy do grupy późnogotycko-renesansowych rezydencji, wznoszonych przez (...)

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy


Małkowice

Kościół parafialny w Małkowicach stanowi przykład dwufazowej, gotyckiej wiejskiej budowli sakralnej.

Pałac


Sadowice, Szkolna 10

Pałac w Sadowicach jest interesującym przykładem okazałej, eklektycznej rezydencji śląskiej łączącej relikty barokowe z (...)

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła


Kąty Wrocławskie, Kościelna 2

Kościół pw.św.Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich reprezentuje typ gotyckiego kościoła miejskiego, o trójprzęsłowym (...)

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny


Kilianów

Kościół stanowi przykład niewielkiej gotycko-renesansowej świątyni wiejskiej.

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Kątach Wrocławskich

Zabytki w Kątach Wrocławskich

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Kątach Wrocławskich.

Zabytki Kątów Wrocławskich
Liczba zabytków w gminie Kąty Wrocławskie z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Kątach Wrocławskich jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Kątów Wrocławskich w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Kątach Wrocławskich lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Kątów Wrocławskich,
 • MPZP Kątów Wrocławskich,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Kątach Wrocławskich.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Kątach Wrocławskich?

Ochroną zabytków w Kątach Wrocławskich zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Kątach Wrocławskich są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Kątów Wrocławskich.
 2. Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich prowadzi gminną ewidencję zabytków Kątów Wrocławskich, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez gminę Kąty Wrocławskie zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Kątów Wrocławskich

Gminną ewidencję zabytków Kątów Wrocławskich prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Kątów Wrocławskich?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Kątów Wrocławskich następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Kątów Wrocławskich nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Kątów Wrocławskich oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Kątów Wrocławskich. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Kątów Wrocławskich nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Kątów Wrocławskich, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu gminy Kąty Wrocławskie, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w gminie Kąty Wrocławskie dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w gminie Kąty Wrocławskie z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków gminy Kąty Wrocławskie!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: