Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kąty Wrocławskie  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kąty Wrocławskie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kąty Wrocławskie.

Mapa Geoportal Kąty Wrocławskie
Mapa z granicą gminy Kąty Wrocławskie

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Kątach WrocławskichRynek - Ratusz 1Kąty Wrocławskie, 55-080

Tel: 71 3907200

Fax: 71 3907201

Elektroniczna skrzynka podawcza: /176t8jpqcv/skrytka

E-mail: urzad@katywroclawskie.pl

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Kąty Wrocławskie: 0223043

Witryna: www.katywroclawskie.pl

Władze lokalne: Burmistrz Łukasz Zbroszczyksekretarz@katywroclawskie.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kątów Wrocławskich

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kąty Wrocławskie to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kąty Wrocławskie na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kątów Wrocławskich, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kątów Wrocławskich, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kątów Wrocławskich

Gmina Kąty Wrocławskie w liczbach

Powierzchnia gminy Kąty Wrocławskie*

177 km2

480 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie*

26 032 mieszkańców

235 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kąty Wrocławskie*

147 mieszkańców na km2

545 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kąty Wrocławskie

Geoportal Kąty Wrocławskie prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kąty Wrocławskie, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kąty Wrocławskie.

Dostęp do danych Geoportalu Kąty Wrocławskie

Jak powstał Geoportal gminy Kąty Wrocławskie?

Geoportal Kąty Wrocławskie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kąty Wrocławskie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kąty Wrocławskie.

Geoportal Kąty Wrocławskie umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kąty Wrocławskie oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kąty Wrocławskie, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kąty Wrocławskie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kąty Wrocławskie?

Informacje na Geoportalu Kąty Wrocławskie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kąty Wrocławskie?

Korzyści z Geoportalu Kąty Wrocławskie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kąty Wrocławskie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kąty Wrocławskie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kąty Wrocławskie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kątach Wrocławskich. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kątów Wrocławskich zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kąty Wrocławskie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kąty Wrocławskie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kąty Wrocławskie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kątów Wrocławskich możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kątów Wrocławskich. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kąty Wrocławskie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kąty Wrocławskie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kątach Wrocławskich.

  Geoportal gminy Kąty Wrocławskie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kąty Wrocławskie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kątach Wrocławskich sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kąty Wrocławskie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kątach Wrocławskich.

  W Geoportalu Kąty Wrocławskie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kąty Wrocławskie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kątach Wrocławskich. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kąty Wrocławskie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kąty Wrocławskie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kąty Wrocławskie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kąty Wrocławskie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kąty Wrocławskie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kąty Wrocławskie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kąty Wrocławskie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kąty Wrocławskie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kątach Wrocławskich. W Geoportalu gminy Kąty Wrocławskie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kątach Wrocławskich wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kąty Wrocławskie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kąty Wrocławskie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kąty Wrocławskie.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kąty Wrocławskie, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kąty Wrocławskie. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kąty Wrocławskie.

 • Zabytki w gminie Kąty Wrocławskie

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kąty Wrocławskie. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kąty Wrocławskie oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kąty Wrocławskie.

 • Informacje o wyborach w gminie Kąty Wrocławskie

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kąty Wrocławskie. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kąty Wrocławskie i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kąty Wrocławskie dla mieszkańców

Geoportal Kąty Wrocławskie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kąty Wrocławskie. Na mapie Kątów Wrocławskich sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kąty Wrocławskie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kąty Wrocławskie. Korzystając z map Geoportalu gminy Kąty Wrocławskie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kąty Wrocławskie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kąty Wrocławskie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kąty Wrocławskie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu